Nade Ali Wazifa

Nade Ali Wazifa

  Nade Ali Wazifa”,Naade Aliyyan Madh’haral Ajaaibe Tajid’hoo Awnan Laka Fin-Nawaaib. Kullu Hammin Wa Ghammin Sayanjalee Bi Wilaayatik. Yaa Aliyyu, Yaa Aliyyu, Yaa Ali. (Call Ali, He is able to bring about the extraordinary. You

Read more