Asma e Husna Wazaif

Asma e Husna Wazaif

  Asma e Husna Wazaif”,Asmaye husna key bare mein sahi muslim aur tarmizi mein likha hai keh yeh allah tala key 99 naam hain. Inhein jo bhi hifz kar ke…